Przegląd czy konserwacja klimatyzacji?

Wielu użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych staje co roku do wyboru: PRZEGLĄD TECHNICZNY czy KONSERWACJA?

Niestety większość firm serwisowych pod pojęciem serwisu ogranicza się tylko do wykonania pomiarów parametrów pracy urządzenia. Pamiętać jednak należy, że źle przygotowany klimatyzator rozsiewa zarazki i grzyby z lamela parownika, ma słabą wydajność cieplną oraz jest narażony na awarie.

Czynności, które powinien wykonać serwis wykonując przegląd:

 • Kontrola zabrudzenia filtra powietrza w jednostce wewnętrznej / wymian lub mycie

 • Mycie parownika(jednostka wewnętrzna) środkiem czyszczącym i odgrzybiającym

 • Kontrola układu skroplin, udrażnianie środkiem chemicznym, kontrola pompki skroplin.

 • Czyszczenie lamela skraplacza(jednostka zewnętrzna) i kontrola pracy wentylatora

 • Kontrola wizualna urządzenia czy nie jest czasem coś uszkodzone, wyłamane itp.

 • Wymiana baterii pilota

Dopiero po wykonaniu tych czynności:

 • Kontrola ciśnienia gazu w urządzeniu

 • Kontrola prądów i instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej

 • Kontrola stanu i zakwaszenia oleju(tylko duże układy)

 • Kontrola szczelności układu(okresowo)

 • Kalibracja urządzenia

Na podstawie tych czynności sporządzony zostaje protokół serwisowy o ewentualnych uszkodzeniach i koniecznych naprawach. Opisany w nim jest stan techniczny urządzenia i czynności konserwacyjne które zostały wykonane.

Po wykonaniu standardowego przeglądu i konserwacji może okazać się że dodatkowo trzeba wykonać np. gruntowne czyszczenie urządzenia(mocno zapuszczone i nie regularnie konserwowane), dokładne odgrzybianie układu rozprowadzania powietrza lub wymianę nie sprawnego podzespołu. Takie czynności nie podlegają pod standardowy przegląd techniczny i konserwacje. Uzupełnianie czynnika chłodniczego tylko po sprawdzeniu szczelności układu chłodniczego i ewentualnej naprawie nieszczelności.