Jak ustawić odpowiedni tryb pracy?

Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia w czterech różnych trybach pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja.
Możliwości załączenia odpowiedniego trybu pracy zależą jednak od modelu klimatyzatora.
 
  • Urządzenia tylko chłodzące :
[COOL] – chłodzenie
[DRY] – osuszanie
[FAN] – wentylacja
 
  • Urządzenia chłodząco – grzejące (pompa ciepła) :
[COOL] – chłodzenie
[HEAT] – grzanie
 [DRY] – osuszanie
[FAN] – wentylacja
[AUTO] – klimatyzator automatycznie dostosowuje tryb pracy w zależności od nastaw temperatury i zaistniałych warunków